MISIÓ

Acompanyar aquests nens i nenes cap a la maduresa, col·laborant en la formació i ajuda que requereixin en cada etapa.

VISIÓ

Treballar amb aquests nens i joves i amb les seves famílies per dotar-los de les eines necessàries que els permetin responsabilitzar-se de les seves vides i del seu entorn

VALORS

Solidaritat, Independència, Participació democràtica, Memòria i Proximitat